HKSZK logo

Debreceni Egyetem

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet “Intézményi Doktoranduszi Tudományos Ösztöndíj” elnyerésére

Pályázati felhívás!

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet “Intézményi Doktoranduszi Tudományos Ösztöndíj” elnyerésére.

A pályázat célja a doktori képzésben részvevő doktoranduszok ösztönzése tudományos munkájuk intenzív végzésére, a doktori fokozatuk mielőbbi megszerzésének segítése.

Pályázati támogatást kaphat a Debreceni Egyetem valamennyi doktori iskolájának állami ösztöndíjas doktorandusza, aki

  • 2016. szeptember 1. előtt már megkezdte tanulmányait a DE valamely doktori iskolájának magyar nyelvű képzésén és a 2016/2017. tanév 1. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • a kutatási tervében vállalt feladatok megvalósítását más forrás nem támogatja (az alap PhD ösztöndíjak kivételével),
  • nem nyert támogatást az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatán,
  • munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezik.

A pályázati teljesítés kezdeti időontja 2016.09.01., befejezése 2017.02.28. A pályázónak a pályázat futamideje alatt aktív státuszúnak kell lennie. A pályázati időszak végén az elvégzett munkáról rövid beszámolót kell írni. Az ösztöndíj kifizetése egy összegben, 2017. februárban történik.

A pályázóknak az alábbi adatbázisokban az adataikat rögzíteniük, frissíteniük kell: MTMT (www.mtmt.hu)

Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu)

Pályázni az egyetem honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázati adatlapot nyomtatott formában kell beküldeni az illetékes tudományterületi doktori tanács címére. A pályázati anyag postai beküldés (legkésőb 2016. november 30-i postabélyegző) mellett személyesen a központi PhD Irodába (Egyetem téri főpület földszint 15.) is leadható legkésőb november 30-án 16.00 óráig.

altalanos tajekoztato

utmutato

palyazati adatlap