HKSZK logo

Debreceni Egyetem

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja

Intézményi Doktoranduszi Tudományos Ösztöndíj

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet “Intézményi Doktoranduszi Tudományos Ösztöndíj” elnyerésére.

A pályázat célja a doktori képzésben részvevő doktoranduszok ösztönzése tudományos munkájuk intenzív végzésére, a doktori fokozatuk mielőbbi megszerzésének segítése.

Pályázati támogatást kaphat a Debreceni Egyetem valamennyi doktori iskolájának állami ösztöndíjas doktorandusza, aki

  • 2016. szeptember 1. előtt már megkezdte tanulmányait a DE valamely doktori iskolájának magyar nyelvű képzésén és a 2017/2018. tanév 1. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • a kutatási tervében vállalt feladatok megvalósítását más forrás nem támogatja (az alap PhD ösztöndíjak kivételével),
  • nem nyert támogatást az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanévpályázatán,
  • munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezik.

A pályázati teljesítés kezdeti időpontja 2017.09.01., befejezése 2018.02.28. A pályázónak a pályázat futamideje alatt aktív státuszúnak kell lennie. A pályázati időszak végén az elvégzett munkáról rövid beszámolót kell írni. Az ösztöndíj kifizetése egy összegben, 2018. februárban történik.

A pályázóknak az alábbi adatbázisokban az adataikat rögzíteniük, frissíteniük kell: MTMT (www.mtmt.hu)
iDEa Tudóstér (https://tudoster.idea.unideb.hu)
Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu)

Pályázni az egyetem honlapjáról (www.hkszk.unideb.hu) letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázati adatlapot nyomtatott formában kell beküldeni az illetékes tudományterületi doktori tanács címére. A pályázati anyag postai beküldés (legkésőbb 2017. december 14-i postabélyegző) mellett személyesen a központi PhD Irodába (Egyetem téri főépület földszint 15.) is leadható legkésőbb december 14-én 16.00 óráig. Amennyiben a pályázó a 2016/2017. tanév második félévében is részesült támogatásban, az érvényes pályázat feltétele az előző félévről szóló beszámoló formanyomtatványon történő leadása ugyancsak a PhD Irodába a fenti határidőig.

Általános tájékoztató

Beszámoló

Pályázati adatlap

Útmutató

Pályázati felhívás