Történelmi szenátusi ülés

2021, január 22 - 14:18
Ellenszavazat nélkül fogadta el a Debreceni Egyetem legfőbb döntéshozó testülete a modellváltás kezdeményezéséről szóló javaslatot, valamint a 2021-2024-re vonatkozó Intézményfejlesztési Tervet csütörtöki ülésén.

Történelmi jelentőségűnek nevezte Szilvássy Zoltán rektor a január 21-ei szenátusi ülést, amelyen egyebek mellett a Debreceni Egyetem állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott egyetemmé történő átalakításának kezdeményezéséről szavazott a testület.

A tavaly decemberi SzMSz módosítás értelmében létrejött az agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettesi pozíció, melynek betöltésére  a pályázat kiírásra került 2021. március 31-ig. Harsányi Endre megbízott rektorhelyettesként látja el ezeket a feladatokat..


Kancellári beszámolójában Bács Zoltán kiemelte, hogy sikerült az egyetemnek intézményi hatáskörbe venni a PPP-konstrukcióban épült kollégiumokat, így a Campus Hotelt és Kossuth Kollégium I-es, II-es és III-as épületét is.

A testület egyetemi tanári pályázatok rangsorolása mellett módosította a DE Szervezeti és Működési Szabályzatát. Utóbbira a magasabb vezetők megbízásáról szóló jogszabály változása miatt volt szükség.

Az Intézményfejlesztési Tervet és annak mellékletét, a DE modellváltási stratégiáját Bács Zoltán ismertette a Szenátussal. A kancellár a modellváltás kapcsán leszögezte, hogy az új rendszerben egy állami alapítású vagyonkezelői alapítvány veszi át a jelenlegi fenntartó, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyét.

- Az új modellben az egyetem nem költségvetési intézményként, hanem egyéb szervezeti formában működő intézményként működne tovább. A fenntartói jogokat az alapítvány öt tagú kuratóriuma gyakorolná. Az a vagyon, amit jelenleg vagyonkezelőként gondoz az egyetem, az a saját tulajdonába kerülne. A közfeladatok finanszírozásában (oktatás, köznevelés, szakképzés, betegellátás) ugyanúgy jelen lenne az állam az oktatás-kutatás-betegellátás területén, de mivel az intézmény kikerülne az államháztartási szabályok alól, így jóval nagyobb mozgástere lenne az együttműködésre, közös munkára a piaci szereplőkkel. A DE vállalati együttműködési rendszerével, gazdaságfejlesztési tevékenységével már évek óta feszegeti saját határait, ez a modellváltás pedig teljes mértékben kitárná a kaput, hogy az intézmény ezzel, az úgynevezett 4. lábával is érvényesülni tudjon. Az új működési forma hosszabb távon az oktatás-kutatás-betegellátás hármasára is jótékony hatással lenne, tovább forrásokat teremtve – hangsúlyozta Bács Zoltán.

A kancellár a közalkalmazotti státusz megszűnéséről szólva kiemelte, hogy a jelenlegi foglalkoztatottak tekintetében továbbvihetők az olyan szerzett jogok, mint a jubileumi jutalmak és egyéb juttatások, mozgó bérelemek, emellett az intézmény fenntartja a munkáltatói kölcsön lehetőségét, illetve az utazási kedvezmény is fennmarad. A közalkalmazotti státusz megszűnése a bérek rendezését is magával hozná, ami a modellváltást követő hat hónapon belül valósulna meg többlépcsőben és teljesítmény alapú, motivációs bérelemek bevezetésére is lehetőség lesz. Hozzátette, hogy az új foglalkoztatási forma nem érinti az egyetem mind a tízezer alkalmazottját, hiszen a Klinikai Központ dolgozói, több mint ötezren már 2021. március 1-jétől egészségügyi szolgálati jogviszony formájában folytatják munkájukat.

A modellváltás hallgatói vonatkozásáról Bács Zoltán elmondta, hogy a hallgatók jogviszonyában, a kari szintű képzésszervezésben a megcélzott típusú modellváltással semmilyen változás nem lesz, sem a jelenlegi, sem a jövőben felvett hallgatók esetében, az állami képzési szerződéses rendszer továbbra is érvényes, az önköltséges hallgatók is ugyanabban a rendszerben vesznek részt a képzésben, és az átsorolás rendje sem változik.

- A tervek szerint az új működési forma augusztus 1-jétől lépne életbe, amihez a következő hat hónapban az egyetem, különösen az úgynevezett back-office, azaz a kancellária munkatársainak rendkívül megfeszített munkájára van szükség, hiszen egyszerre kell biztosítani a normál működést, és kialakítani az új jogállás működéséhez szükséges kereteket – tájékoztatta a Szenátust Bács Zoltán kancellár.

Szilvássy Zoltán rektor felszólalásában történelmi jelentőségűnek nevezte a modellváltás lehetőségét, s kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem működése innovációs politikájával, az intézmény körül kialakított négyes hélix struktúrával és klaszterrendszerrel évek óta túlmutat egy átlagos felsőoktatási intézmény tevékenységén.

- A Debreceni Egyetem felkészült, a kezében minden rendelkezésre áll, ami szavatolja a sikert és prosperitást egy ilyen modellváltás esetében – jelentette ki a rektor.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata részéről Csont István elnök hozzászólásában arról tájékoztatta a Szenátust, hogy a DEHÖK legfőbb döntéshozó szerve, a küldöttgyűlés egyhangúlag felhatalmazta a DEHÖK szenátusi képviselőit, hogy igennel szavazzanak a DE modellváltásával kapcsolatos előterjesztésre. Ugyanakkor a küldöttgyűlés az átalakulás során kiemelt jelentőségű szempontok érvényesítését kérte: a hallgatók jogviszonyában, az állami képzési szerződéses rendszerben, az állami finanszírozásban, sem a jelenlegi, sem a jövőben felvett hallgatók tekintetében ne történjen hátrányos változás, ezen túlmenően a hallgatói érdekképviselet jogosítványainak hatékony gyakorlása érdekében az egyetemi és kari javaslattevő és döntéshozó testületekben a jelenlegi arányú hallgatói képviselet kerüljön biztosításra, valamint a hallgatókat érintő szabályzatok, a tanulmányi és vizsgaszabályzat, a térítési és juttatási szabályzat esetében az egyetértési jog továbbra is biztosított legyen.

A Debreceni Egyetem Szenátusa ellenszavazat nélkül, 65 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett támogatta a Debreceni Egyetem 2021-2024-es időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Tervét, valamint ellenszavazat nélkül, 65 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett támogatta a Debreceni Egyetem állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott egyetemmé történő átalakításának kezdeményezéséről szóló előterjesztést.

A határozat szövege:
"A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatja, hogy a Szenátus által 2021.01.21-én elfogadott Intézményfejlesztési Tervben és annak mellékletébe foglalt modellváltási stratégia szerint kezdeményezze a fenntartónál a Debreceni Egyetem valamennyi tevékenységének folytatása melletti, állami alapítású, fenntartó-vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, saját vagyonnal rendelkező egyetemmé történő átalakulását. Az átalakulást követően az egyetem továbbra is ellátja közfeladatait, amelyet az állam rendel meg és finanszíroz.  Az átalakulás során a DE Klinikai Központ az orvos- és egészségtudományi képzésben, kutatásban és betegellátásban betöltött hármas szerepének megőrzése érdekében továbbra is a Debreceni Egyetem, mint fenntartói modellt váltó egyetem integráns része legyen, ellátva országosan irányított regionális szerepét az egészségügyi ellátás kapacitásgazdálkodásában. A Debreceni Egyetem a hagyományos tudományegyetemi diszciplínák mellett továbbra is az alábbi fókuszterületeket kívánja kiemelten kezelni: egészségipar, multidiszciplináris agrár- és élelmiszertudományok, műszaki tudományok, tanárképzés."  


A Szenátus megtárgyalta a 2021. évi költségvetési irányelveket, melyek kapcsán Bács Zoltán elmondta, hogy a járványhelyzet miatt a minisztérium többször is módosította a sarokszámokat, ezért csak most tárgyalják az irányelveket. A támogatások összege egy milliárd forinttal kevesebb mint az előző évben, de ez az intézmény napi működését nem akadályozza, főként a PPP-konstrukcióból történő kilépésből adódik. A kancellár hozzátette, hogy a modellváltás megvalósulását követően, augusztus 1-jétől jelentősen változik az intézmény költségvetése.

Több új egyetemi tulajdonú társaság alapításáról is döntött a testület. A PPP kiváltási program lezajlását követően a kollégiumok működtetésének szervezése, nyári és évközi szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében létrejön a UD HOTELS Szolgáltató Kft. Külön gazdasági társaság létrehozatalát igénylő kiemelt innovációs feladat az MIT Catalyst programjának hazai adaptációja, melyre tekintettel az egyetem Catalyst Europe Nonprofit Kft. néven alapít társaságot. A Szenátus támogatta az Innovatív Élelmiszeripari Klaszter  Korlátolt Felelősségű Társaságban történő további részesedésszerzésről szóló előterjesztést is.

Sajtóiroda - TPL